Paus yog kuv…

Yog koj hlub, thov koj qhia. Yog koj nco, txhob txaj muag. Yog xav txog, koj puag kuv os. Qhia kuv koj yuav hlub mus ib txhim. Txhob zais siab, qhib koj lub siab los rau kuv. Luag hais tias muaj lwm tiam, kuv tsis ntseeg. Yog koj tsis hlub kuv tiam no. Nco ntsoov […]

Read More